Somberheid

Niet lekker in je vel zitten, je down voelen, depri zijn. Op verschillende momenten in het leven kan je geconfronteerd worden met deze gevoelens. Vaak gaat dat na een nacht slapen wel voorbij, maar soms blijft het voor langere tijd aanhouden.

Vaak wordt het ervaren als een negatieve spiraal. Door het gebrek aan energie en zin, trek je je steeds meer terug uit het sociale contact en doe je steeds minder. Met als gevolg dat je je lamlendig, eenzaam en nog somberder gaat voelen. Gevoelens van waardeloosheid en nutteloosheid liggen op de loer en maken je gemoedstoestand er niet beter op.

Hoe langer je in deze negatieve spiraal zit, hoe groter de kans dat jouw somberheid zich gaat ontwikkelen tot een depressie. Zowel in het geval van somberheid als in die van depressie, is het belangrijk om hulp te zoeken!

‘‘Somberheid is een emotionele toestand die gekenmerkt wordt door neerslachtigheid, verminderde interesse en een gebrek aan energie.’’

Oorzaken van somberheid

Wat de precieze oorzaak van jouw somberheid is, is misschien lastig te zeggen. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren, of een opeenstapeling van meerdere gebeurtenissen. Hoe jij geneigd bent om te gaan met moeilijke situaties, speelt er ook een rol in. Evenals of jij een fijn netwerk hebt, met mensen die er voor je zijn en je steunen. 

Wat de oorzaak van jouw somberheid ook is, blijf er niet te lang alleen mee rondlopen. Het is een zware last om in je eentje te blijven dragen. En kan ertoe leiden dat jouw klachten alleen maar erger worden. Weet dat somberheid en alle gevoelens die erbij komen kijken, niets zijn om je voor te schamen. Wel zijn het gevoelens die je serieus mag nemen en waarvoor je hulp mag zoeken.

Mogelijke oorzaken

Behandeling somberheid

Somberheid, spanning en stress gaan regelmatig hand in hand. Vaak is de somberheid een gevolg van het langdurig onder stress staan. In dat geval is het belangrijk om in de behandeling niet alleen stil te staan bij jouw sombere gevoelens, maar ook (en misschien zelfs vooral) bij de stress. 

In het behandeltraject ‘Word je stress de baas’ krijg jij meer inzicht in wat jou stress bezorgt, leer je het beter herkennen en leer je om beter voor jezelf te zorgen.

Grote kans dat als jij je stress de baas wordt, dat jouw somberheid ook opklaart.

Soms lijkt somberheid een diepere oorzaak te hebben, en lijkt een gebrek aan zingeving, een negatief zelfbeeld of het structureel wegstoppen van emoties een belangrijk aandeel te hebben. Gevoelens van waardeloosheid en nutteloosheid komen dan om de hoek kijken. 

Is dat bij jou het geval? Dan zou ‘Uit je hoofd, in je hart’ een mooi behandeltraject voor jou zijn.

Je gaat je daarin richten op wie jij bent en wat jouw behoeften zijn. J
e leert jezelf meer te accepteren en meer compassie voor jezelf te voelen. Ook is er aandacht voor wat jouw wensen zijn in dit leven.

Scroll naar boven